Dobiegł końca kolejny rok, wytężonej pracy, kolejny rok biegu po wiedzę i nowe umiejętności. Rok bardzo dziwny ze względu na panującą pandemię koronawirusa... Nareszcie długo oczekiwane wakacje, czas zasłużonego odpoczynku uczniów i nauczycieli. Na ten czas życzymy Wam udanego wypoczynku. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody.
Życzymy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, by nadchodzące wakacje były spokojne, pełne niezapomnianych i bezpiecznych wrażeń,

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 15Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa. Zachęcamy do ich odwiedzania:
  https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie  Przypominamy, że na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa. Zachęcamy do ich odwiedzania:
   https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

   O nas

   W obrębie Zespołu Szkół Nr 15 funkcjonują:

   • Szkoła Podstawowa Nr 40
   • XVIII Liceum Ogólnokształcące
   Jesteśmy szkoła szpitalną, która opieką dydaktyczno-wychowawczą obejmuje dzieci i młodzież na terenie trzech białostockich szpitali:
      ►Uniwersytecki Dzieciecy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
      ►Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckeigo

   Dziecko przebywające w szpitalu ma takie samo prawo do nauki jak dziecko zdrowe. Dzięki placówce takiej jak nasza, niezależnie od stopnia niepełnosprawności czy stanu zdrowia uczeń ma możliwość z tego prawa korzystać.


   Praca z dziećmi hospitalizowanymi dopasowana jest do ram systemu leczenia szpitalnego, a także zróżnicowana ze względu na specyfikę konkretnego oddziału pediatrycznego.
   Zajęcia w grupach wychowawczych odbywają się w godzinach przedpołudniowych, natomiast zajęcia lekcyjne oraz zajęcia w grupach przedszkolnych organizowane są po południu.

   Szkoła szpitalna:
   - pełni funkcję terapeutyczno-pedagogiczną, dlatego też wszelkie metody zajęć dostosowane są do zadań leczniczych, stanu zdrowia dziecka, a także możliwości wysiłkowych ucznia-pacjenta,
   - zapobiega powstawaniu braków wiedzy programowej wynikających z długiej nieobecności w szkole macierzystej,
   - umożliwia uczniom uczestniczenie w zajęciach dodatkowych z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych,
   - poprzez współpracę z personelem medycznym wspomaga proces leczenia,
   - w przypadku dzieci długoleżących wspiera proces adaptacji ucznia do nowego środowiska, a także przygotowuje do powrotu do domu i macierzystej szkoły,


   Podczas pobytu w szpitalu:
   - uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminów zewnętrznych, tj. egzaminu ósmoklasisty, poprawkowego i klasyfikacyjnego,
   - uczniowie gimnazjum mogą uczestniczyć w projektach edukacyjnych.

   Nauczyciele naszej przyszpitalnej szkoły czynią starania, by uczniowie w miarę poprawy stanu zdrowia oraz przy uwzględnieniu zaleceń lekarzy, uczestniczyli jak najpełniej w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Zajęcia z uczniami-pacjentami realizowane są zarówno indywidualnie przy łóżku chorego, jak też zespołowo w oddziałach i grupach międzyoddziałowych. Każdemu dziecku z osobna nauczyciel może udzielić pomocy, doradzić, nadać właściwe tempo pracy i zastosować odpowiedni stopień trudności wykonywanych zadań.

   Po zakończeniu okresu hospitalizacji, uczniowie naszej szkoły otrzymują zaświadczenie zawierające oceny, które uzyskali oni podczas pobytu w naszej placówce. Wychowawca szkoły macierzystej ma obowiązek wstawienia tych ocen do dziennika lekcyjnego. W przypadku, gdy pobyt w szpitalu trwa kilka miesięcy uczniowie-pacjenci mają możliwość uzyskania promocji do następnej klasy. Oceny wystawiane podczas zajęć dydaktycznych w szkole szpitalnej:
   - uwzględniają stan psychofizyczny ucznia;
   - uwzględniają jego możliwości intelektualne;
   - motywują do pokonywania kolejnych trudności;
   - nagradzają nawet najmniejszy sukces.

   Nasza szkoła to miejce wyjątkowe. Nie ma tu sali gimnastycznej, dzwonków, boiska, a nauczyciele, podobnie jak inni pracownicy szpitala, chodzą w białych fartuchach. Muszą jednak pamiętać o tym, że w miejscu, gdzie uczeń jest jednocześnie pacjentem, powinni łączyć rolę pedagoga, wychowawcy, terapeuty i przyjaciela. Nauczyciele Zespołu Szkół Nr 15 starają sie wnosić w świat chorego dziecka zasób energii i motywacji do walki z chorobą.

   „W wychowaniu dziecka chodzi nie tylko o to, żeby się dla niego poświęcać. Chodzi o to, żeby się poświęcić w sposób mądry - tak, żeby je wychowywać do prawdziwej miłości, niepozbawionej wymagań, by je nauczyć kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne".
   (fragment wstępu do Szkolnego Programu Wychowawczego Zespołu Szkół Nr 15)